Blue Flower

Катя Илиева

Български език, Роден край и Театър

НА ДЕЦАТА ЩЕ ДАМ КРИЛЕ,

НО ЩЕ ГИ ОСТАВЯ САМИ ДА СЕ НАУЧАТ ДА ЛЕТЯТ

Катя Илиева

През 1995 година завърших педагогическото си образование в Шуменски университет „Константин Преславски” със специалност „Начална училищна педагогика“. По-късно защитих втора специалност „Специална педагогика“ и магистратура в Софийски университет „ Свети Климент Охридски”.

Моята професия е учител.

От тогава до днес съм винаги в училище.

В продължителната си осемнадесет годишна практика разбрах, че учителството не е само работа или задължение. Аз опознавам всичките си деца и се опитвам да им помагам да искат повече. За мен те не са поредната задача, която трябва да зачеркна. С практика се става преподавател, учителят е закодиран някъде дълбоко в душата. Когато е мисия и чувство, е истинско призвание.

През месец ноември дойдох в Австрия. Изключително се радвам, че станах част от екипа на Българско училище „Дунав“ в Линц. За мен е предизвикателство и огромна радост да пренеса дългогодишния си опит тук.

Българското училище в чужбина за мен е малък остров, място на което можем да изразяваме чувствата си на нашия роден език.

Дайте на децата криле, но ги оставете сами да се научат да летят, казва стара поговорка.

Ставайки част от екипа на БУ Дунав, ще помогна на децата не само да могат да четат и пишат на български език, но и да запазят вековната си култура и българска индентичност.