Blue Flower

Залцбург, 21.03.2016

Автор: Ирина Петрова

Ирина Петрова

Вече втора неделя в класната стая на филиала на БУ „Дунав“ в Залцбург се вият хорá под ритъма на „Боряно, Борянке“.

От загрявката с цел подготовка на цялото тяло през музикалните игри и ритмичните упражнения за овладяване на отделни танцувални елементи, стъпка по стъпка заедно изграждаме българския народен танц.

Изграждаме и себе си като танцьори - готови да изразят музиката чрез красиви движения, да разкрият характера ѝ, да покажат индивидуалните си умения, в партньорство с останалите, да предадат заряда си на публиката и да посрещнат нейните аплодисменти.

В допълнение към всеки час се представя онагледена информация за произхода и характеристиката на движенията в хорáта, за свързаността им с бита, обредите и темперамента на българите от различните етнографски области. Разглежда се широката палитрата от национални костюми, музикални инструменти и други предмети от народния бит и култура.

Докато децата от едната група усвояват нови стъпки или упражняват вече заучения народен танц, другата група е потопена в света на българските език и литература. След едночасовите занимания, двете групи сменят местата си и с това, и типа натоварване.

Идеята за подобно начинание се зароди на различни места, у различни хора. Ирина Симони и Ирина Петрова - двете преподавателки - водени от силното желание да покажат на българчетата в Залцбург един значим проводник на българския дух - народния танц - и да им предадат любовта си към него, срещнаха подкрепата и ентусиазма на Дарина Тонкова, Катя Илиева и на родителите. Така началото на дългообмисляната мечта беше поставено, а сега следват много подскоци и прескоци по пътя към постигане на заложените цели:

  • придобиване на правилна стойка и физическа издръжливост;
  • развиване на усет за ритъм и такт;
  • усъвършенстване на координацията, пространственото ориентиране, двигателните умения и култура;
  • усвояване на синхронични движения между ръцете и краката, тялото и музиката, индивида и групата;
  • запознаване с българския фолклор и пораждане на интерес и привързаност към него;
  • изграждане на естетическо чувство към изкуството на танца.