Blue Flower

Българско училище "Дунав" - Линц, Велс, Залцбург, Цел ам  Зее

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА  на

25 септември 2020 във Велс и петъчните групи в Линц

26 септември 2020 за съботните групи в Линц от 10.00 ч.

27 септември 2020 в Залцбург и Цел ам Зее

Присъствената форма на обучение ще функционира в обичайните сгради на училището, в съответствие  с протокола на австрийското министерство на образованието относно санитарните мерки. Родителите няма да бъдат допускани в сградите на училището, за да се намалят социалните контакти.

Дистанционната форма на обучение ще отвори виртуалните класни стаи на 27.9.2020 от 11.00 ч. С всеки ученик ще бъде уточнен график за првеждане на занятията. 

Добре дошли на новите ученици! Записването продължава и за двете форми на обучение. 

 

 

Очакваме всички ученици  с нетърпение и заредени с много нови и интересни идеи и емоции!

 

Екипът на училище "Дунав"