Blue Flower

Учителският актив  на БУ "Дунав" има ново попълнение. Изключително доволни и щастливи сме от факта, че студентката Христина Аатанасова от ЮЗУ "Неофит Рилски" реши да направи студентската си практика при нас. Ето и нейната визитка:

………………………………

Казвам се Христина Атанасова, на 22 години , от Благоевград, студентка съм в Югозападен университет „Неофит Рилски” със специалност „Предучилищна педагогика и чужд език”
Да бъда учител, за мен това е щастие. Това е моята мечта! Въпреки, че тази професия никак не е лесна, вярвам, че това е моето призвание. Обичам децата, изпитвам удовлетворение, когато дете ме погледне в очите с думите „Това, вече го знам!”, „Това, вече го мога!”
По време на моето обучение в университета съм изнасяла педагогически ситуации от изучаваните направления, като Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Конструиране и технологии и Физическа култура. Обучението обхващаше деца от различни възрастови групи в следните учебни заведения: 2 ОУ „Димитър Благоев”, 8 СОУ "Арсени Костенцев", 7 СОУ „Кузман Шапкарев”, Помощно Училище "Свети Паисий Хилендарски", ЦДГ 1 „Ведрица“, Детска Градина "Роса", Детска градина "Детски свят", Детска Градина "Вечерница".
В Детска градина „Вечерница” изкарах своята студентска практика по проект “Студентски практики- Фаза 1”. Това определено ми помогна и ме научи как да общувам с деца, които са хиперактивни или трудно адаптиращи се.
Стажът в българското училище “Дунав” е следващата важна стъпка в моя живот. Вълнувам се много, защото съм сигурна, че ще обогатя опита си, и най-вече, защото ще работя това, което обичам.
Благодаря на учителския колектив на българското училище “Дунав”, че ми даде възможност и място за Еразъм стаж. Вярвам, че работата с двуезични деца ще допринесе много за цялостното ми развитие като учител.