Blue Flower

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ БУ "ДУНАВ" 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДУНАВ“ ЛИНЦ- ЗАЛЦБУРГ

 

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДУНАВ“ ЛИНЦ- ЗАЛЦБУРГ

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в БУ„Дунав“ в Линц.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, БУ "Дунав" Линц и Залцбург, септември 2016 г.

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.