Blue Flower

Българско училище "Дунав" - Линц, Велс, Залцбург, Цел ам  Зее

СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА  на

24 септември 2021 във Велс и петъчните групи в Линц

25 септември 2021 за съботните групи в Линц от 10.00 ч.

26 септември 2020 в Залцбург 

Присъствената форма на обучение ще функционира в обичайните сгради на училището, в съответствие  с протокола на австрийското министерство на образованието относно санитарните мерки. 

Дистанционната форма на обучение ще отвори виртуалните класни стаи на 26.9.2021 от 11.00 ч. С всеки ученик ще бъде уточнен график за првеждане на занятията. 

Добре дошли на новите ученици! Записването продължава и за двете форми на обучение. 

 

 

Очакваме всички ученици  с нетърпение и заредени с много нови и интересни идеи и емоции!

 

Екипът на училище "Дунав"