Blue Flower

 alt

Скъпи родители, мили ученици, заповядайте при нас!

 Започна записването в нашето училище за новата учебна 2022/23 година. Очакваме с нетърпение всички деца над 4-годишна възраст в нашата предучилищна група, както и ученици от 1 до 12 клас.

Приемането и записването на учениците се извършва въз основа на електронно попълнен и изпратен от един от родителите формуляр.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.) 

 

ВАЖНО - ако вече веднъж сте записали детето си при нас, не е необходимо да го правите отново - децата се прехвърлят автоматично в следващия клас. Отписването от училището е възможно само в края на съответния учебен срок с цел да не се нарушава планирането на занятията.

 

 

име:*
презиме:
Филиал: Линц, Велс, Залцбург, дистанционно обучениеМолим да попълните в кой филиал желаете да запишете детето си!
фамилия:*
завършен клас в България:
клас в австрийското училище:
училище в Австрия:
Желая детето ми да бъде записано за дистанционно обучение (да/не):
уважителна причина за дистанционно обучение (отдалеченост, липса на други деца и т.н.):
дата на раждане(TTMMJJJJ):*
място на раждане:*
ЕГН или ако няма такова SVN (Sozialversicherungsnummer):
улица/номер:*
град:*
пощ. код:*
телефон:*
и-мейл: *
име и фамилия на майката:
телефон:
име и фамилия на бащата:
телефон:
Съгласни сме снимки на детето/децата ни могат да бъдат публикувани на интернет страницата на българското училище (да/не):*
Съгласен съм данните на детето ми електронно да се записват и се използват за вътрешното управление на училището. (да/не):*
изпрати записването

 

 

 

Формуляри за записване  на ученици в БУ "Дунав" можете да изтеглите и от тук,  да ги сканирате и изпратите на нашата ел. поща Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Децата в ученическа възраст от Линц имат правото да изучават български език като майчин в системата на австрийското образование.  Пристъствието в тези часове се отбелязва в австрийското свидетелство.

Формуляр за записване в часовете по майчин език можете да изтеглите от тук.

 

 

alt

 

 

 

 

 Из ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДУНАВ“ ЛИНЦ:

БУ „Дунав“ предлага обучение по български език, литература и история на България за деца от 1- до 18-годишна възраст. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване.

Училището приема ученици през цялата учебна година.

Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното настоятелство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща и т. н./

Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещаващи учебните занятия.

Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището. Учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загуване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността на учебника.

Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите дават разрешение за това посреством попълнен формуляр.

При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителите уведомяват писменно ръководството на училището в едномесечен срок преди последното занятие или един месец преди завършване на учебната година.

При липса на писменно уведомление ученикът се счита автоматично за записан за следващата учебна година.