Blue Flower

Българско училище „Дунав“  към Културно дружество „Дунав“ в Линц, известно до 2010 и като „I. Българско частно училище“ в Линц,  е създадено през 2005  от ентусиазирани родители с цел съхраняването на българския език и култура. В него се обучават деца в бебешка, предучилищна, както и ученици от 1 до 12 клас.

 

Обучение по матерен език получават деца на българи, живеещи в Горна Австрия, както и  деца от смесени бракове. В училището те намират подходяща среда, където имат възможност да обогатят речниковия си запас и биват стимулирани да разговарят помежду си на български език. Tук eзиковите знания, които децата са добили като основа на матерния език в родната си къща, биват задълбочени и обогатени, а добрите познания на матерния език се отразяват положително на успехите при изучаване на немски език, както и на другите учебни предмети.

В часовете по български език, литература, история и фолклор  децата изучават не само майчиния си език, но и научават повече за българската литература, култура, история и традиции.  Преподава се по актуалния учебен план на Министерството на образованието и науката в Република България. Използват се учебници и учебни помагала на издателство „Просвета“, одобрени от МОМН. Обучението е безплатно.

В програмата на учениците са заложени Работилница за сурвачки, Коледен празник, Първомартенска работилница (Конкурс за най-добра мартеница), Великденска работилница, Ден на славянската писменост и култура, Тържество за края на учебната година. Учениците участват и в ежегодните конкурси за деца, организирани от Агенцията за българите в чужбина. В училището  децата имат възможност да се запознаят с богатството, красотата и уникалността на българските традиции. 

БНУ „Дунав“ в Линц се подкрепя от МОН, Асоциацията на българските училища в чужбина, Българското посолство във Виена, Института по междукултурна педагогика към Народния университет, Училищния инспекторат на  Горна Австрия и ОУ „Кореф“.

Благодарение усилията на нашите преподаватели през 2007 г. българският език влезе за първи път като учебна дисциплина в началния курс на държавните училища в Горна Австрия.  За учениците, обучаващи се по тази програма, участието в изучаването на езика се вписва в училищното свидетелство.

През 2012 година, при влизане в сила на Постановление 334 на Министерски съвет, БНУ „Дунав“ в Линц  се нареди сред лицензираните от МОН български училища в чужбина.