Blue Flower

Какъв е смисълът да пазим традициите си? Трябва ли да се връщаме към корените си? Атрактивно ли е народното творчество за младото поколение в настоящето?

Това са въпроси, на които се опитваме да дадем отговор в кръжока по народно творчество- една инициатива на нашето училище за опазване и популяризиране на фолклорното нематериално наследство на България.

Часовете се провеждат всяка събота от 12.30 до 13.30 ч. в класната стая на 1 и 2 клас. Ще се опитаме да възстановим дадени традиции и да ги направим атрактивни за любопитните детски очички, ще прожектираме на децата български приказки, ще играем позабравени игри от нашето минало, ще пеем любими детски песнички, ще апликираме и ще се забвляваме.

Тази събота ще поумуваме над мистиката на кукерските маски и ще се опитаме да си направим собствени такива. Целта ни е да популяризираме традиците в кукерството и да покажем на нашите възпитаници, че има смисъл те да бъдат поддържани живи.

Добре дошли са всички възпитанци на училището, които проявяват интерес към темата.